داغونم

پ.ن:الهی و ربی من لی غیرک...ناراحت

/ 3 نظر / 40 بازدید

بدرستی که خدا برای تمام بندگانش کافیست.ورسولش برای یک عمر خوشحالی. آنچه لطف پروردگار است نصیبتان گردد. آمین

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود گاهی بساط عیش خودش جور می شود گاهی دگر، تهیه بدستور می شود گاهی جور می شود خود آن بی مقدمه گاهی با دو صد مقدمه ناجور می شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود گاهی گدای گدایی و بخت باتویار نیست گاهی تمام شهر گدای تو می شود…[گل]

ممنون که آمدید. بامید روزهای روشن.